Om CRAFT

Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT) erbjuds för anhöriga till en närstående med missbruksproblematik. CRAFT rekomenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

CRAFT huvudmål är:

  • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt, relationsmässigt)
  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar
  • Minska/eliminera den närståendes missbruk
  • Engagera närstående att påbörja behandling

Anhöriga som deltagit i CRAFT har i forskning visat mindre ångest och depression samt att det ger hjälpande strategier för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med missbruks- och beroendeproblem till att söka hjälp.

Om CRAFT-certifiering

Vi erbjuder 3 dagars utbildningar i CRAFT samt tillhandahåller möjligheten för yrkesverksamma att certifiera sig till CRAFT-terapeut. Detta är ett viktigt led för att kvalitetssäkra programtrogenhet till CRAFT samt att det erbjuder samtalsledaren feedback och utveckling. För att kunna certifiera sig i CRAFT är ett krav att man gått utbildning med någon av Ph.D. Robert Meyers Associates. Läs mer här!

Carina Bång

Beteendevetare, Cert. CRAFT-terapeut, kodare & supervisor i CRAFT. Medlem i Ph.D. Robert Meyers Associates och MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Om Carina

Carina Bång var den första i Norden att bli certifierad CRAFT-terapeut, kodare och supervisor inom CRAFT. Hon ingår i  Ph.D. Robert Meyers Associates och har direkt handledning av grundaren av Ph.D. Robert J. Meyers.

Carina har sedan 2006 engagerad sig i anhörigas situation och har publicerat ”Arbetsmanual för anhöriga” som används i flera kommuner som stöd i anhöriggrupper och boken ”Släpp kontrollen – Vinn friheten” för anhöriga som påverkas av missbrukets konsekvenser. Hon erbjuder stöd till anhöriga i form av individuella samtal och kurser. Tidigare har hon arbetat 10 år inom Kriminalvården på anstaält och häkte i Narkomanvårdsteam med att motivera personer med missbruk och beroende att förändra sitt liv, bryta med kriminalitet och droger. Sedan 2006 har Carina även arbetat med att utbilda yrkesverksamma inom MI-Motiverande samtal och hållit över 100 utbildningar i MI inom främst kommun och socialpsykiatri. Sedan 2014 fokuserar hon på att sprida CRAFT i Sverige till anhöriga, kommuner och landsting som möter anhöriga samt certifierar och handleder yrkesverksamma som vill blir certifierade CRAFT-terapeuter.

Böcker & material

Släpp
Kontrollen

Vinn
Friheten

Boken handlar om de anhörigas situation. De lever ofta under hög stress, rädsla och oro. Boken är en guidebok för anhöriga som stegvis vill starta en process till ett större välfinnande. Den bjuder på flera perspektiv med intervjuer med anhöriga som är sammanboende, förälder, syskon och vuxna barn till personer med beroendeproblematik. Den ger kunskap om den anhöriges situation och om den anhöriges frigörelseprocess från missbrukets berg- och dalbana med självhjälpsövningar för läsaren.

Beställ nu