Om CRAFT

Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT) erbjuds till anhöriga till närstående med beroendeproblematik. CRAFT rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

CRAFT huvudmål är:

  • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt- och relationsmässigt)
  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar
  • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger
  • Engagera närstående att påbörja behandling

Anhöriga som deltagit i CRAFT har enligt forskning visat mindre ångest och depression samtidigt som de fått strategier för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp.

Om CRAFT-certifiering

Jag erbjuder 3 dagars utbildningar i CRAFT och tillhandahåller möjligheten för yrkesverksamma att certifiera sig till CRAFT-terapeuter. Detta är ett viktigt led i kvalitetssäkringen av programmet. Genom feedback utvecklas även samtalsledarens kunskaper. För att kunna certifiera sig i CRAFT krävs det att man gått utbildning under ledning av någon av Ph.D. Robert Meyers Associates. Läs mer här!

Carina Bång

Beteendevetare, Cert. CRAFT-terapeut, kodare & supervisor i CRAFT. Medlem i Ph.D. Robert Meyers Associates och MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Om Carina

Som den första i Norden att bli certifierad CRAFT-terapeut, kodare och supervisor inom CRAFT, arbetar jag för att sprida CRAFT till anhöriga och yrkesverksamma. Jag ingår i Ph.D. Robert Meyers Associates och har direkt handledning av grundaren av Ph.D. Robert J. Meyers.

Sedan 2006 har jag engagerat mig i anhörigas situation och har publicerat ”Arbetsmanual för anhöriga” som används i flera kommuner som stöd i anhöriggrupper och boken ”Släpp kontrollen – Vinn friheten” för anhöriga som påverkas av missbrukets konsekvenser. Jag erbjuder stöd till anhöriga i form av individuella samtal och kurser. Tidigare har jag arbetat 10 år inom Kriminalvården på anstalt och häkte i Narkomanvårdsteam med att motivera personer med beroendeproblematik att förändra sitt liv, söka behandling och bryta med kriminalitet och droger. Sedan 2006 har jag även arbetat med att utbilda yrkesverksamma inom MI-Motiverande samtal och hållit över 100 utbildningar i MI inom främst kommun och socialpsykiatri.

Böcker & material

Släpp
Kontrollen

Vinn
Friheten

Boken handlar om de anhörigas situation. De lever ofta under hög stress, rädsla och oro. Boken är en guidebok för anhöriga som stegvis vill starta en process till ett större välfinnande. Den bjuder på flera perspektiv med intervjuer med anhöriga som är sammanboende, förälder, syskon och vuxna barn till personer med beroendeproblematik. Den ger kunskap om den anhöriges situation och om den anhöriges frigörelseprocess från missbrukets berg- och dalbana med självhjälpsövningar för läsaren.

Beställ nu