Stöd För Anhöriga

Gör mer av det som bevisligen fungerar.
Gör mindre av det som bevisligen inte fungerar.
Ta hand om dig själv under tiden!